test locatiezoeker

Vul hier 4 cijfers van een Nederlandse postcode in.

GAT locatie zoeker

Werking

Voeg de paragraaf "Locatie zoeker" toe.

Het koppelbestand moet een .csv bestand zijn met 1 kolom. In dit voorbeeld bevat dit bestand deze gegevens en het .csv kan je ook vinden als je deze paragraaf bewerkt. 

id,Test_automation_Location_finder
1000,146961
9999,146961

Het eerste getal is een postcode, in het voorbeeld dus 1000. 

Het tweede getal is het node nummer van de locatie die moet tonen bij de betreffende postcode.  In het voorbeeld is locatie "RIVM" gebruikt met nummer 146961: https://www.rivm.nl/locatie/rivm-0 Als je deze locatie bewerkt, staat het benodigde nummer in de adresbalk: https://www.rivm.nl/node/146961/edit 

 

Verbetervoorstel

Een gebruiker moet dus een csv bestand aanleveren met rijen van alle mogelijke postcodes en deze koppelen aan node nummers. Dit is intensief werk, niet gebruikersvriendelijk en moeilijk te beheren.

Het zou al beter zijn als een gebruiker een bereik van postcodes kan opgeven.

Dus in het voorbeeld niet 1000,146961, maar 1000-2000,146961

In de huidige versie geeft postcode 1100 geen resultaat, maar bij een bereik valt 1100 tussen 1000 en 2000, dus krijg je wel het 146961 resultaat.