Door middel van deze verklaring kunt u toestemming geven aan infectieradar.nl een website die wordt beheerd door het Centrum Epidemiologie en Surveillance van Infectieziekten van het RIVM, om de in deze verklaring genoemde persoonsgegevens voor de genoemde doelen te verwerken.

De gegevens worden verzameld en verwerkt vanuit het oogpunt van surveillance (monitoring) en wetenschappelijk onderzoek, uitsluitend voor de volgende doelen:

 1. Uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en statistische analyse over de verspreiding van infectieziekten in Nederland en Europa;
 2. Publiceren van statistische analyses, inclusief grafische weergaven van de resultaten (uitsluitend met anonieme gegevens);
 3. Het verstrekken van informatie aan u, de gebruiker, over de resultaten van de enquête (hoeveel geregistreerde gebruikers in uw regio hebben bijvoorbeeld griep of andere infectieziekten);

De gegevens die wij voor deze doelen mogelijk verwerken zijn: 

 1. Email adres.
 2. De eerste 4 cijfers van uw postcode thuis en van uw werklocatie; 
 3. Geslacht, gezinssamenstelling en geboorte jaar; 
 4. Gegevens betreffende relevante achtergrond voor het risico op infecties namelijk, gegevens over of u behoort tot een risicogroep voor griepvaccinatie, beroep en levensstijl;

Ik weet dat deelname aan dit onderzoek vrijwillig is en dat ik mij op elk moment, zonder opgaaf van reden, kan terugtrekken uit het onderzoek en mijn toestemming kan intrekken en dat ik kan verzoeken om mijn e-mailadres te verwijderen.  

U kunt u bij het invullen van de vragenlijsten er ook altijd voor kiezen om vragen over te slaan. 

Verder zullen wij:

 1. niet meer gegevens verwerken dan strikt noodzakelijk is  voor de genoemde doelen;
 2. Alleen anonieme gegevens (dus niet uw e-mailadres) delen met betrokken partijen binnen het Europees samenwerkingsverband waar het RIVM aan deel neemt voor dit onderzoek.

Uw e-mailadres wordt verwijderd als het onderzoek is afgerond; maximaal twee jaar na het invullen van de laatste vragenlijst. De onderzoeksgegevens blijven minimaal 10 jaar bewaard na afronding van het onderzoek. Zie voor verdere informatie over hoe wij gegevens verwerken, de beschermingsmaatregelen en het uitoefenen van uw rechten ons privacy statement.

Verder verklaar ik dat ik 16 jaar of ouder ben en ik ben mij ervan bewust dat infectieradar.nl geen medische website is, en zal voor mijn medische vragen en klachten altijd eerst hulp zoeken bij een huisarts. 

Voor toestemming verleend namens een minderjarig kind geldt in aanvulling van voorgaande voorwaarden het volgende:  

 1. Indien de toestemming wordt verleend namens een minderjarig kind jonger dan 12 jaar dan verklaar ik dat ik daartoe als ouder of voogd rechtens toe bevoegd ben.
 2. Indien de toestemming wordt verleend namens een minderjarig kind tussen de 12 en 15 jaar dan verklaar ik dat ik naast daartoe als ouder of voogd rechtens toe bevoegd ben,  dat ik deze toestemming tevens heb afgestemd met het betreffende kind.
 3. Voor de duidelijkheid dient toestemming voor personen ouder dan 16 jaar altijd persoonlijk door deze persoon zelf te worden verleend en kan dan dus niet door enige andere persoon worden verleend.