Informatieblad over de erfelijke ziekte waarbij een aminozuur (tyrosine) niet goed wordt afgebroken. Hierdoor kan ernstige schade aan de lever en nieren ontstaan. Een aminozuur is een bouwsteen van eiwit. Zonder behandeling kunnen kinderen aan de ziekte overlijden. Met behandeling met een medicijn en dieet worden deze problemen niet vaak meer gezien. Wel is de vraag of de ontwikkeling bij deze kinderen altijd goed verloopt.

In de rechterkolom kunt u het informatieblad downloaden.