Het humaan papillomavirus (HPV humaan papillomavirus (humaan papillomavirus)) komt voor bij vrouwen en mannen. Het kan baarmoederhalskanker en andere vormen van kanker, zoals penis-, anus-, mond- of keelkanker veroorzaken. Meestal ruimt het lichaam een infectie met HPV zelf op. Maar als een HPV-infectie lang duurt, is er meer kans op (voorstadia van) baarmoederhalskanker.

De vaccinatie tegen HPV humaan papillomavirus (humaan papillomavirus) in het Rijksvaccinatieprogramma startte in 2010. Toen kregen de meisjes drie prikken. Sinds 2014 weten we dat twee prikken voldoende zijn om meisjes van 12/13 jaar te beschermen tegen HPV. Daarom krijgen meisjes van 12/13 jaar vanaf 2014  twee prikken. Het is nog niet zeker of twee prikken meisjes van 15 jaar en ouder voldoende beschermen. Zij krijgen daarom drie prikken.

‘HAVANA2’ (HPV Amongst Vaccinated And Non-vaccinated Adolescents after 2-doses) onderzoekt de effectiviteit van de HPV-vaccinatie met 2 prikken. We vergelijken de aanwezigheid van HPV-infecties bij gevaccineerde en niet-gevaccineerde meisje geboren in 2001 met elkaar. Het onderzoek startte in augustus 2016. In september 2021 ontvangen ongeveer 1.600 meisjes een uitnodiging om weer aan het onderzoek mee te doen.

Voorlopige resultaten

We zijn nu zes jaar met het HAVANA2‐onderzoek bezig. Veel meisjes hebben een vaginale brush en een vragenlijst opgestuurd. Bijna 80% van de meisjes doet vanaf het eerste jaar mee.  54% van de meisjes die meedoen, is gevaccineerd tegen HPV. 46% van de meisjes is niet gevaccineerd.

Het HPV-vaccin beschermt tegen de HPV-typen 16/18. Het aantal HPV‐16/18-infecties is hoger bij de niet‐gevaccineerde meisjes. HPV-infecties met bijna alle andere HPV-typen die kanker kunnen veroorzaken, komen vaker voor bij niet-gevaccineerde meisjes. Het totaal aantal gevonden HPV‐16/18-infecties laag.

Bij sommige meisjes is meerdere jaren achter elkaar een HPV-16/18-infectie gevonden. Meisjes met zo’n aanhoudende infectie hebben we een brief gestuurd. Als je niets hebt gehoord, heb je geen aanhoudende infectie.

Omdat je van aanhoudende HPV-infecties later baarmoederhalskanker kunt krijgen, doen we onderzoek naar deze aanhoudende infecties. Het HAVANA2-onderzoek gaat daarom door tot en met 2024. We hopen dat je ook de komende jaren aan dit onderzoek blijft meedoen.

Vragen over HAVANA2

Je vindt de vragenlijst op www.rivm.nl/hpvonderzoek2_r6. Je inloggegevens staan in de brief die bij het onderzoekspakket zit. Je kunt de inloggegevens ook aanvragen via hpvonderzoek@rivm.nl. Zet in de mail duidelijk je naam en geboortedatum.

Ja, dat kan. Vind je dit vervelend, dan kan je wachten tot je niet meer ongesteld bent en de brush dan afnemen.

Nee, dat kan niet. Helaas kun je als je zwanger bent niet meedoen aan het onderzoek. Als het niet nodig is, wordt het gebruik van de brush tijdens de zwangerschap afgeraden.

Ja. Ben je nog niet seksueel actief? Ook dan is het voor ons heel nuttig als je aan het onderzoek meedoet. Het is heel waardevol om over een langere periode gegevens te verzamelen.

Stuur een e-mail naar hpvonderzoek@rivm.nl. Meld in de mail wat er ontbreekt of wat er is beschadigd. We sturen je zo snel mogelijk nieuw materiaal.

Heb je in september geen onderzoekspakket ontvangen? Stuur dan een e-mail naar hpvonderzoek@rivm.nl.  We sturen je zo snel mogelijk een pakket.

Nee, het afnemen van de vaginale brush doet geen pijn. De brush is gemaakt van zacht materiaal en ziet eruit als een soort kwastje.

Aan het eind van het onderzoek (over een paar jaar) ontvangen alle deelnemers een brief met de algemene resultaten. In de resultaten staan alleen anonieme uitslagen van alle deelnemers. Niemand kan jouw persoonlijke uitslag zien. Je krijgt alleen een persoonlijke uitslag als, na meerdere metingen, blijkt dat je een langdurige HPV humaan papillomavirus (humaan papillomavirus)-infectie hebt waar je lichaam niet goed op reageert. In dat geval ontvang je een brief die je mee kunt nemen naar een arts.

Nee. Als je niet meer mee wilt doen aan het onderzoek, mag je altijd stoppen. Je hoeft niet te zeggen waarom je wilt stoppen.