Veelgestelde vragen en antwoorden over de Aziatische tijgermug.

Wat is de Aziatische tijgermug?

De Aziatische tijgermug (Aedes albopictus) komt oorspronkelijk uit Zuidoost-Azië. Via internationale transporten heeft de mug zich de afgelopen jaren verspreid over grote delen van de wereld, waaronder Europa. De tijgermug steekt vooral overdag. Zulke steken worden als pijnlijk ervaren. De kans dat de tijgermuggen die tot nu toe in Nederland zijn aangetroffen virussen van bepaalde infectieziekten (zoals dengue (knokkelkoorts) en chikungunya) kunnen overdragen, is op dit moment te verwaarlozen. Het is momenteel nog niet duidelijk welke rol de tijgermug speelt bij de verspreiding van zikakoorts. Deze rol is waarschijnlijk klein. Zikakoorts wordt in tropische gebieden voornamelijk door de gelekoortsmug (Aedus Aegypti) overgebracht.

Komt de tijgermug voor in Nederland?

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ( NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit)) houdt in de gaten of de  tijgermug in Nederland voorkomt. Op dit moment komen de muggen, eieren of larven soms mee bij de import van Lucky Bamboo of tweedehands banden. Als de tijgermug gevonden wordt, worden de muggen op die locatie bestreden en uitgeroeid. Deze maatregelen worden uit voorzorg genomen om te voorkomen dat de tijgermug zich in Nederland gaat vestigen.

Kan import van deze muggen in Nederland daarmee voorkomen worden?

Het huidige beleid richt zich op vertraging van eventuele vestiging door actieve monitoring en bestrijding van de muggen. Vanwege de in Nederland grootschalige internationale handel en klimatologische veranderingen zal op langere termijn import en vestiging van een aantal exotische muggensoorten in Nederland naar verwachting niet te voorkomen zijn.

Hoe besmet de tijgermug de mens?

Een besmette tijgermug draagt de ziekteverwekkers zoals dengue (knokkelkoorts) of chikungunya in de speekselklieren. Als de vrouwtjesmug (het mannetje steekt geen mensen) een mens steekt, kan het virus op die manier worden overgedragen.

Welke voorzorgsmaatregelen kunnen burgers nemen?

Op dit moment zijn er geen aanwijzingen dat de tijgermug in Nederland is gevestigd. De kans dat u door deze mug gestoken wordt, is dan ook heel klein. Om niet gestoken te worden door de tijgermug, in Nederland of buitenland, kunnen de volgende maatregelen genomen worden; deze maatregelen gelden voor een deel ook voor de hier normaal voorkomende muggen:
• Draag bedekkende kleding: lange broek, shirt met lange mouwen en sokken
• Gebruik horrengaas voor de ramen van uw woning
• Vermijd plaatsen waar de mug is aangetroffen tijdens de actieve periode van de mug: van zonsopgang tot zonsondergang
• Gebruik muggen werende middelen zoals DEET diethyltoluamide (diethyltoluamide) (lees voor gebruik de bijsluiter)

Welke voorzorgsmaatregelen kunnen werknemers nemen?

Werknemers van bedrijven waar de Aziatische tijgermug gevonden is, wordt geadviseerd zich te beschermen met kleding die de huid zoveel mogelijk bedekt (lange broek en shirt met lange mouwen) en gebruik te maken van DEET-houdende anti-muggenmiddelen.

Kan een steek van de tijgermug in Nederland je ziek maken?

De kans dat de tijgermuggen die tot nu toe in Nederland zijn aangetroffen virussen van bepaalde infectieziekten, zoals dengue (knokkelkoorts), chikungunya en zikakoorts, kunnen overdragen is te verwaarlozen. In Nederland komt knokkelkoorts , zikakoorts en chikungunya tot nu toe alleen voor bij mensen die uit een tropisch gebied kwamen waar de ziekte voorkomt.

Hoe komt de de  tijgermug aan bijvoorbeeld het denguevirus (knokkelkoorts)?

De vrouwtjesmug (het mannetje steekt geen mensen) kan geïnfecteerd raken door het bloed van een met dengue besmet mens. Het duurt daarna enige dagen voordat de mug zelf besmettelijk is.

Hoe houdt Nederland de aanwezigheid van de tijgermug in de gaten?

Het Centrum voor Monitoring van Vectoren (CMV), onderdeel van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), houdt regelmatig inspecties bij bedrijven die ‘Lucky Bamboo’ en tweedehands banden verkopen. Zij onderzoeken en signaleren de aanwezigheid van exotische muggen zoals de Aziatische tijgermug.

Vindt er onderzoek naar de tijgermug plaats?

Ja. Het RIVM organiseerde in 2008 een expertbijeenkomst om het risico voor de volksgezondheid van de import van de tijgermug in Nederland opnieuw in te schatten en advies uit te brengen over mogelijke aanvullende maatregelen. De conclusies waren dat het uiteindelijk onmogelijk zal zijn om de vestiging van de tijgermug in Nederland te voorkomen. Het uitgangspunt van de maatregelen is om deze vestiging zo lang mogelijk vertragen. Daarom zijn de maatregelen erop gericht om de introductie en vestiging van de tijgermug via Lucky Bamboo-kassen en tweedehands-bandenbedrijven te voorkomen dan wel te bestrijden. Verder is er een continue monitoring van importroutes opgezet, onder andere door inspecties uit te voeren op bovengenoemde bedrijven en het plaatsen van muggenvallen..

Ik denk dat ik een tijgermug heb gezien.

In Nederland houdt de Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in de gaten gehouden of er  tijgermuggen worden geïmporteerd. De kans dat u een tijgermug heeft gezien is erg klein. Er komen in Nederland ruim 20 muggensoorten voor. Het is zeer specialistisch werk om een tijgermug te kunnen onderscheiden van de hier normaal voorkomende muggensoorten.
Denkt u een tijgermug gezien te hebben? Ga dan naar www.nvwa.nl/muggen. Via het formulier 'Melden vondst tijgermug' kunt u de vondst melden en een foto meesturen. Maak bij voorkeur een foto van een levende mug op een lichte ondergrond.