Veilig werken betekent werken in een omgeving waar de kans op ongevallen klein is. Vaak is deze kans nog niet klein genoeg. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu helpt de overheid en werkgevers om dit risico te verkleinen.

Het gaat beter met de arbeidsveiligheid in Nederland. Het aantal ongevallen op de werkvloer daalt. Maar nog altijd gebeuren er ieder jaar ongeveer 220.000 ongevallen. 1.500 Ernstige ongevallen worden gemeld en 80 mensen overlijden. Bovendien krijgen ieder jaar 3.500 mensen een beroepsziekte. Samen werken aan veilig werken blijft onverminderd belangrijk.

Unieke data

RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft kennis en data over (oorzaken van) ongevallen. Met behulp van een wetenschappelijk onderbouwde methode zijn deze ongevallen geanalyseerd en verzamelt in een database: Storybuilder. Een unieke database met informatie die het mogelijk maakt om te leren van ongevallen. Op dit moment zijn data beschikbaar van circa 31.000 ernstige ongevallen in de periode 1998-2015. De grote hoeveelheid data geeft inzicht in directe en achterliggende oorzaken van ongevallen en in de belangrijkste trends. Het RIVM werkt samen met sectororganisaties en arboprofessionals aan instrumenten om deze data op een toegankelijke manier in de praktijk te kunnen gebruiken. 

Risico's

Naast de ongevalsdata heeft RIVM een model dat inzichtelijk maakt welke risico’s werknemers lopen tijdens hun werk. Werkgevers kunnen deze informatie gebruiken bij het maken van een risico inventarisatie en evaluatie en bij het stellen van prioriteiten op het gebeid van veiligheidsmaatregelen.

Ontwikkelingen

De wereld is in beweging. RIVM volgt actuele ontwikkelingen en speelt daar op in. Uit Storybuilder blijkt dat veel ongevallen gebeuren tijdens onverwachte en onvoorziene situaties. Resilience is een manier om een organisatie zo in te richten dat men snel en veerkrachtig kan optreden bij onvoorziene situaties en veilig te kunnen blijven werken. Het vijf stappenplan helpt daarbij. Daarnaast werkt RIVM samen met een groep veiligheidskundigen aan een interventiedatabase met werkende veiligheidsmaatregelen. De methode om ongevallen te analyseren is ook toe te passen op minder ernstige ongevallen en bijna-ongevallen. En ook op het gebied van beroepsziekten is nog een wereld te winnen. De kennis en achtergronden op het gebied van arbeidsongevallen lijken ook van toepassing op het gebeid van beroepsziekten. Daar doet RIVM verder onderzoek naar.

Op deze manier draagt RIVM bij aan het verder verbeteren van de veiligheid op de werkvloer.

Leren van ongevallen met Storybuilder

(Een animatie. De kaart van Nederland.)

VOICE-OVER: Per jaar gebeuren er ongeveer 2.300 ernstige ongevallen op de werkvloer.
Ongevallen komen voor in alle bedrijfstakken en kunnen serieuze gevolgen hebben.
Zo ook laatst bij Hans.
Hij valt van een ladder, loopt ernstige botbreuken op en kan enkele weken niet werken.

(Hans ligt in een ziekenhuisbed. Mensen op kantoor.)

Iedereen wil een veilige werkplek, werknemers en werkgevers.
Maar hoe herkent u risicovolle situaties?
Om te leren van ongevallen en ze te voorkomen heeft het RIVM Storybuilder ontwikkeld.
In de Storybuilder-database staat informatie over meer dan 30.000 ongevallen.
Wat is er gebeurd, waar ging het mis en wat waren de achterliggende oorzaken?
We kijken nog eens naar het ongeval van Hans.
Hij moet een kapotte lamp op hoogte vervangen.
Hans heeft geen instructies gekregen voor veilig werken met ladders.
Hij zet de ladder te schuin tegen de muur.
Ook is er geen antislipmat beschikbaar voor de ladder, ondanks de gladde vloer.
Terwijl Hans naar boven klimt, glijdt de ladder onder hem weg.
Hans valt en komt hard op zijn arm terecht.
Terug naar Storybuilder.
Er zijn 36 typen ongevallen. Zoals bij Hans: vallen van een ladder.
Elk ongeval is in beeld te brengen met een ongevalspad.
Zo'n pad laat zien waardoor het ongeval kon gebeuren.
De kracht van Storybuilder is de grote hoeveelheid data over ongevallen.
Het geeft informatie over oorzaken en is gebaseerd op tienduizenden ongevalsbeschrijvingen.
Dit laat zien waar u alert op moet zijn en het geeft de onderbouwing die u nodig heeft om maatregelen te nemen om ongevallen te voorkomen, in alle bedrijfstakken.

(Een bouwplaats.)

Bij werkzaamheden op hoogte.

(Een man op een steiger.)

Op kantoor.

(Mensen op kantoor. Een betonmolen.)

Tijdens werk met machines.

(Een magazijn.)

Of in een magazijn.
Zo kunt u de werkvloer nog veiliger maken.
Meer weten? Neem contact op met het RIVM.

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Beeldtekst: Meer informatie? Kijk op www.rivm.nl/veiligwerken.)