Iedere dag zetten veiligheidsprofessionals zich in om de werkvloer in Nederland nog veiliger te maken. Onder hen zijn veiligheidskundigen, preventiemedewerkers, inspecteurs en beleidsmakers. Het RIVM ondersteunt hen door kennis op het gebied van veilig werken te ontwikkelen én te delen.