video

Spreker: Niels van Veen (projectleider brandexperimenten, RIVM)

NIELS VAN VEEN: Hoe erg is een brand met zonnepanelen voor de omgeving? En wat kun je er zelf aan doen?

BEELDTEKST: Vier vragen over brand met zonnepanelen.

VOICE-OVER: Wat komt er vrij bij een brand met zonnepanelen?

NIELS VAN VEEN: Bij een brand met zonnepanelen komt rook vrij die net zo schadelijk is als een gemiddelde brand. En iedere rook is schadelijk. Dus bij een brand met zonnepanelen moet je gewoon uit de rook blijven. Dat is niks anders. Daarnaast kunnen er zonnecelscherven vrijkomen bij een brand met zonnepanelen. Die scherven bevatten geringe hoeveelheden schadelijke stoffen, zoals bijvoorbeeld lood. De kans dat je daar ziek van wordt is echt heel erg klein. Daarnaast zijn die scherven heel erg scherp. En met name voor grazende dieren kan dat een risico zijn, als die beesten die scherven opeten. Omdat het schade kan veroorzaken aan het maag- en darmkanaal.

VOICE-OVER: Hoe komen de zonnecelscherven in de omgeving terecht?

NIELS VAN VEEN: Die zonnecelscherven bestaan voornamelijk uit zuivere siliciumplaatjes. Dat is wat anders dan glas. Die zijn ook heel erg dun. En daardoor heel erg licht. En met kolkende rook kunnen die echt in de omgeving terechtkomen, omdat ze met de rook meewaaien.

VOICE-OVER: Wat is de rol van het RIVM hierin?

NIELS VAN VEEN: De Milieuongevallendienst van het RIVM heeft brandexperimenten uitgevoerd om te onderzoeken wat er vrijkomt bij branden met zonnepanelen. En de resultaten van ons laten zien dat het nodig is om een protocol op te stellen waarin wordt vastgesteld wanneer zonnecelscherven wel of niet worden opgeruimd als deze in de wijde omgeving terechtkomen.

VOICE-OVER: Wat kan ikzelf doen na een brand met zonnepanelen?

NIELS VAN VEEN: Na een brand kun je zelf scherven opruimen. Het is verstandig om dan handschoenen aan te doen. Mocht je dat niet hebben gedaan, zorg er dan voor dat je je handen met water en zeep wast voordat je gaat eten en drinken. Als je een moestuin hebt zorg er dan voor dat je controleert of er geen scherven tussen de gewassen zitten als je dat opeet.

BEELDTEKST: Meer weten? rivm.nl/nieuws/brand-zonnepanelen
Een productie van het RIVM copyright 2022 De zorg voor morgen begint vandaag