video

Video 4 vragen over Q-koorts en COVID-19
Spreker: Dr. Rianne van Gageldonk, epidemioloog luchtweginfecties

RIANNE VAN GAGELGONK: Worden mensen die eerder Q-koorts doormaakten ernstiger ziek van COVID-19? Wij onderzochten dit samen met het Nivel, GGD Hart voor Brabant, het Jeroen Bosch Ziekenhuis en het Bernhoven.

BEELDTEKST: Vier vragen over Q-koorts en COVID-19.
BEELDTEKST: Waarom is er onderzoek gedaan naar Q-koorts en COVID-19?

RIANNE VAN GAGELGONK: Tussen 2007 en 2010 kwam er veel Q-koorts voor in het oostelijk deel van de provincie Noord-Brabant. Begin 2020 zagen we in dit gebied ook veel COVID-19. Dit was de aanleiding om te onderzoeken of mensen die eerder Q-koorts hadden ook meer kans hebben op COVID-19 en of zij er ernstiger ziek van worden.

BEELDTEKST: Komt COVID-19 vaker voor bij mensen die eerder Q-koorts hebben gehad?

RIANNE VAN GAGELGONK: We hebben COVID-19-patiënten die eerder Q-koorts gehad hebben vergeleken met het totaal aantal COVID-patiënten in dit gebied. We zagen tijdens de eerste golf van de epidemie dat COVID-19 inderdaad vaker voorkwam bij mensen die eerder Q-koorts doorgemaakt hebben. In de tweede en derde golf zagen we dat niet.

BEELDTEKST: Hoe komt het dat mensen met Q-koorts eerder ziek werden?

RIANNE VAN GAGELGONK: Dat weten we niet precies. Maar waarschijnlijk zijn er meerdere factoren, die hierbij een rol spelen. Eén van de verklaringen is dat veel van deze mensen één of meer onderliggende ziektes hebben. In het begin van de epidemie zijn ze om die reden vaker getest op COVID. En als je vaker test, zul je het ook vaker aantonen.

BEELDTEKST: Worden mensen die eerder Q-koorts hadden ernstiger ziek van COVID-19?

RIANNE VAN GAGELGONK: Daar zijn in dit onderzoek geen aanwijzingen voor gevonden. Ook bij patiënten met COVID die zo ziek waren dat ze naar de spoedeisende hulp moesten verliep de ziekte niet ernstiger wanneer zij eerder Q-koorts doorgemaakt hadden.