Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft in 2011 het onderzoek naar het werken met PX-10 en de kans op leukemie afgerond. In de media is kritiek op het onderzoek geuit. Zo is de suggestie gewekt dat er nieuwe informatie over PX-10 zou zijn. Ook werden er vraagtekens geplaatst bij de gebruikte onderzoeksmethode en de gestelde onderzoeksvraag. Dit leidde tot bezorgdheid en misverstanden bij (ex-)medewerkers van Defensie. In de video gaat het RIVM in op de twee kritiekpunten.

Beoordeling werken met PX-10