Video RIVM GLI-monitor

Spreker: Marije Oosterhoff, onderzoeker GLI-monitor

MARIJE OOSTERHOFF: U denkt erover om mee te doen met een leefstijlprogramma, ook wel GLI genoemd. Dit programma helpt u met gezond eten, voldoende te bewegen, goed te slapen en om te gaan met stress. U krijgt hierbij hulp van een leefstijlcoach en vaak ook van een diëtist of fysiotherapeut. Ik ben Marije Oosterhoff. En samen met mijn collega's van het RIVM onderzoeken we of deze leefstijlprogramma's goed werken. In dit filmpje leg ik uit wat we onderzoeken en hoe u daaraan mee kunt doen. Voor ons onderzoek zijn veel gegevens nodig. Deze gegevens slaan we op in het GLI-register. Maar dat kan alleen als u dat goed vindt. U beslist dus zelf of we uw gegevens mogen gebruiken voor het onderzoek naar de leefstijlprogramma's. U hoeft niet vandaag te beslissen. U mag er dus ook nog even over nadenken.

BEELDTEKST: Waarom doen we dit onderzoek?

MARIJE OOSTERHOFF: Het onderzoek helpt om de programma's verder te verbeteren. Het onderzoek wordt ook gebruikt voor beslissingen over de vergoeding van de leefstijlprogramma's uit de zorgverzekering. Bij vergoeding van de leefstijlprogramma's hoeven deelnemers in de toekomst ook niets extra's te betalen.

BEELDTEKST: Wat zijn de gegevens die we gebruiken?

MARIJE OOSTERHOFF: Uw begeleider bewaart gegevens over u. Bijvoorbeeld over uw gewicht en uw middelomtrek. Zo kan de begeleider zien of uw gezondheid verandert. Als u meedoet aan het onderzoek komen deze gegevens in het GLI-register te staan. In het GLI-register staat bijvoorbeeld ook aan welk leefstijlprogramma u meedoet, welke begeleider u helpt en hoeveel deelnemers er in uw groep zitten.

BEELDTEKST: Wie ziet mijn gegevens?

MARIJE OOSTERHOFF: Natuurlijk zien uw begeleiders uw gegevens. Die hebben ze nodig om u goed te kunnen begeleiden. De onderzoekers van het RIVM gebruiken ook uw gegevens, maar zonder dat ze zien dat die van u zijn. We zien bijvoorbeeld wel uw leeftijd en uw woonplaats, maar niet uw geboortedatum, uw naam en uw adres.

BEELDTEKST: Wat doen we met uw gegevens?

MARIJE OOSTERHOFF: Met uw gegevens gaan we zorgvuldig om. De onderzoekers weten niet dat de gegevens bij u horen. Uw gegevens staan tot 2025 in het GLI-register. Deze gegevens gebruiken we voor het onderzoek. Uw gegevens worden daarna nog tien jaar bewaard op een goed beveiligde plek.

BEELDTEKST: Wat moet ik doen?

MARIJE OOSTERHOFF: Vindt u het goed dat we uw gegevens gebruiken voor het onderzoek naar de leefstijlprogramma's? Zeg dit dan tegen uw begeleider. U krijgt dan een toestemmingsformulier. U beantwoordt de vragen die op het formulier staan en ook zet u uw handtekening op het formulier.

BEELDTEKST: Wilt u niet meedoen aan het onderzoek of stoppen?

MARIJE OOSTERHOFF: Wilt u niet meedoen aan het onderzoek? Dan hoeft u niets te doen. U kunt nog steeds het leefstijlprogramma volgen. Heeft u toestemming gegeven, maar wilt u niet meer meedoen? Zeg dit dan tegen uw begeleider. Uw begeleider schrijft dit op in het GLI-register. Ook kunt u uw gegevens zien of laten veranderen. Vraag dit ook aan uw begeleider.

BEELDTEKST: Waar geef ik toestemming voor?

MARIJE OOSTERHOFF: Op het formulier staan vijf vragen. Voor iedere vraag moet u één antwoord aankruisen. 'Ja, ik geef toestemming' of 'nee, ik geef geen toestemming'. Dit zijn de vijf vragen die op het formulier staan.

BEELDTEKST: Vraag 1

MARIJE OOSTERHOFF: Vindt u het goed dat uw gegevens in het GLI-register staan? Onderzoekers van het RIVM gebruiken uw gegevens voor het onderzoek naar de leefstijlprogramma's. Uw gegevens komen dan in het GLI-register te staan.

BEELDTEKST: Vraag 2

MARIJE OOSTERHOFF: Vindt u het goed dat we uw gegevens samenvoegen met andere gegevens? We voegen dan uw gegevens over de leefstijlprogramma's bijvoorbeeld samen met gegevens over uw ziekenhuisbezoeken via uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar heeft geen toegang tot het GLI-register. De onderzoekers weten nooit dat deze gegevens bij u horen.

BEELDTEKST: Vraag 3

MARIJE OOSTERHOFF: Vindt u het goed dat andere onderzoekers buiten het RIVM uw gegevens gebruiken? Andere onderzoekers buiten het RIVM gebruiken uw gegevens voor onderzoek naar de leefstijlprogramma's. Deze onderzoekers weten niet dat de gegevens bij u horen.

BEELDTEKST: Vraag 4

MARIJE OOSTERHOFF: Vindt u het goed dat de makers van de leefstijlprogramma's uw gegevens gebruiken? Zij weten niet dat de gegevens bij u horen. Zij gebruiken de gegevens om de leefstijlprogramma's verder te verbeteren.

BEELDTEKST: Vraag 5

MARIJE OOSTERHOFF: Vindt u het goed dat de onderzoekers u later vragen om mee te doen aan ander onderzoek over de leefstijlprogramma's? U beslist dan zelf of u mee wil doen aan dat andere onderzoek. Wilt u niet meedoen aan het onderzoek? Dan kunt u nog steeds het leefstijlprogramma volgen. U hoeft dan niets te doen.

BEELDTEKST: Heeft u vragen?

MARIJE OOSTERHOFF: U kunt uw vragen over het onderzoek stellen aan uw begeleiders. Weet uw begeleider het antwoord niet? Dan vraagt uw begeleider dit aan de onderzoekers. Vindt u het moeilijk om te beslissen of u mee wilt doen aan het onderzoek? Zeg dan tegen uw begeleider dat u dit moeilijk vindt. Of vraag een familielid of vriend om samen met u het formulier nog eens te lezen of om samen nog eens naar dit filmpje te kijken. We hopen dat u mee wil doen aan het onderzoek.

BEELD: Eindkaart met logo Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

BEELDTEKST: Meer weten of vragen? Kijk op: rivm.nl/gli
Een productie van het RIVM copyright 2022 De zorg voor morgen begint vandaag