Wat is varkensgriep?

Varkensgriep is een besmettelijke ziekte bij varkens veroorzaakt door een influenzavirus. Er zijn verschillende soorten influenzavirussen die varkensgriep kunnen veroorzaken. In Nederland komen regelmatig uitbraken van griep onder varkens voor, met name in de herfst en de winter. Sommige inluenzavirussen kunnen overgaan van varken naar mens. Dit komt echter zelden voor en alleen bij mensen die veel in contact komen met varkens.

Wat zijn de ziekteverschijnselen bij mensen?

Mensen die besmet raken met eem varkensgriepvirus kunnen griepachtige klachten krijgen, zoals koorts, verkoudheid, keelpijn, hoesten en hoofdpijn. Meestal zijn de klachten mild en gaan ze vanzelf over. Bij mensen met onderliggende aandoeningen kan varkensgriep, net als bij de seizoensgriep, ernstiger verlopen. Hiervoor is een goede behandeling beschikbaar.

Wie kan besmet raken?

Mensen die veel in contact komen met varkens kunnen besmet raken met varkensinfluenza. Dat zijn vooral mensen die beroepsmatig met varkens werken.

Hoe kan je besmetting voorkomen?

Besmetting kan voorkomen worden door goede hygiƫnemaatregelen toe te passen, zoals handen wassen na contact met varkens en niet eten in de buurt van varkens. Het eten van varkensvlees kan niet tot besmetting leiden.

Kan varkensgriep overgaan van mens op mens?

Ja, er zijn gevallen bekend van besmetting van mens op mens, maar dit is zeer zeldzaam. Toch worden gevallen van varkensgriep bij mensen onderzocht omdat in zeer zeldzame gevallen daaruit een nieuw griepvirus kan ontstaan waar mensen ziek van kunnen worden. Dit is in 2009 gebeurd, waarschijnlijk in Zuid-Amerika. Dit was de aanleiding voor het ontstaan van de pandemie met het influenzavirus A(H1N1).

Hoe vaak komt varkensgriep voor bij mensen?

In de afgelopen 10 jaar zijn in Nederland vier patiƫnten met een varkensgriepvirus infectie gemeld, die allen volledig hersteld zijn van de infectie. Het is niet uit te sluiten dat besmetting bij mensen vaker voorkomt. Omdat de klachten meestal mild zijn komen mensen die besmet raken met varkensgriepvirus vaak niet bij een arts.