Hieronder worden de begrippen uitgelegd zoals in de vragenlijst Evaluatie implementatie PAS ORTHOPREZIES PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance (PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance) Automatisering van de Surveillance ORTHOpedie worden gehanteerd. 

 

Uitleg Begrippen

PAS ORTHO vs AS

PAS ORTHO: PREZIES PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance (PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance) Automatisering van de Surveillance ORTHOpedie.

AS: semi-geautomatiseerde surveillance

In het PAS ORTHO project wordt AS voor orthopedische operaties geïmplementeerd.

Wat wordt bedoeld met een semi-geautomatiseerd surveillance systeem (AS)?

Het semi-geautomatiseerde surveillance systeem zoals in deze vragenlijst wordt bedoeld, bestaat uit een aantal verschillende onderdelen, namelijk:

  • Automatische selectie van operaties die meegenomen moeten worden in de surveillance
  • Extractie van brondata uit het EPD Elektronisch patiëntendossier (Elektronisch patiëntendossier). Hieronder valt de data benodigd voor de selectie van operaties en de data benodigd voor de componenten van het algoritme.
  • Classificatie van operaties door het algoritme in hoge en lage waarschijnlijkheid op een diepe POWI Postoperatieve wondinfecties (Postoperatieve wondinfecties) vaststellen en na handmatige beoordeling de registratie wel of geen diepe POWI. Dit algoritme gebruikt gegevens over antibioticagebruik, opnameduur, heroperatie en microbiologische kweekresultaten. Bij een score van 3 of meer wordt een ingreep als hoog risico geclassificeerd. De operaties met een score van 2 of lager worden direct geclassificeerd als géén POWI. De hoog risico operaties worden handmatig beoordeeld om een POWI vast te stellen.
  • Automatische collectie aanvullende gegevens volgens protocol voor aanlevering aan PREZIES
  • Delen surveillance resultaten met RIVM
Algoritme van semi-geautomatiseerde surveillance (PREZIES)

Wat wordt bedoeld met de implementatiestrategie?

Er is gekozen voor een decentrale implementatiestrategie; ziekenhuizen implementeren zelfstandig AS, met centrale coördinatie door PREZIES. In het protocol staan minimum vereisten voor AS, selectie standaarden, acceptatiecriteria voor het algoritme, en  validatie-eisen beschreven. Hierbij is ruimte voor lokale aanpassingen, om implementatie zo goed mogelijk aan te laten sluiten op lokale systemen, mogelijkheden en wensen. Er wordt geen standaard source code of applicatie verstrekt door PREZIES.

Ter ondersteuning van de implementatie van AS biedt PREZIES een aantal hulpmiddelen aan: een implementatiehandleiding, een scholingsmodule, begeleiding en het gebruikersoverleg.