Twee voorbeeldteksten die op de website van professionals/werkgevers gebruikt kunnen worden. U kunt de tekst kopiëren en in uw eigen website plakken.

Korte tekst voor website / interne (digitale) nieuwsbrief

Kinderen krijgen? Denk na over risico’s op uw werk!

Denkt u erover om kinderen te krijgen? Denk dan ook na over de risico’s op uw werk. Dat geldt voor mannen en vrouwen. Soms kunt u door uw werk minder vruchtbaar worden. Bent u zwanger, net bevallen of geeft u borstvoeding? Ook dan kan uw werk schadelijk zijn voor de zwangerschap of de gezondheid van uw kind. Als er op uw werk risico’s zijn, dan is extra bescherming zinvol. Door daar nu al over na te denken kunt u op tijd maatregelen nemen.

Wilt u weten of uw werk veilig is voor een gezonde zwangerschap en uw kind?

Twijfelt u hierover of heeft u andere vragen?

Dan adviseert [afzender, naam van organisatie, etc.] u om contact op te nemen met de bedrijfsarts. Die kan samen met u nagaan of extra bescherming nodig is. Neem contact op met: [invullen contactgegevens van bedrijfsarts]. U kunt ook kijken op www.rivm.nl/zwangerschap/werk.


Lange tekst voor website / interne (digitale) nieuwsbrief


Kinderen krijgen? Sta stil bij risico’s op uw werk!

Denkt u erover om kinderen te krijgen? Denk dan ook na over de risico’s op uw werk. Dat geldt voor mannen en vrouwen. Soms kunt u door uw werk minder vruchtbaar worden. Bent u zwanger, net bevallen of geeft u borstvoeding? Ook dan kan uw werk schadelijk zijn voor de zwangerschap of de gezondheid van uw kind. Als er op uw werk risico’s zijn, dan is extra bescherming nodig. Door daar nu al over na te denken kunt u op tijd maatregelen nemen.


Risico’s op het werk

In de volgende situaties kan uw werk schadelijk zijn voor uw vruchtbaarheid, de zwangerschap en uw kind:

  • als u in contact komt met giftige stoffen;
  • als u werk doet waarbij u een infectie kunt oplopen;
  • als u onregelmatige werktijden heeft (zoals bij ploegendienst en nachtdienst);
  • als u lichamelijk belastend werk heeft;
  • als u ongezonde stress heeft (als u niet kunt herstellen van grote werkdruk);
  • als u werkt in een omgeving met straling, lawaai, overdruk, lichaamstrillingen, extreme hitte of kou;

Wat kunt u doen?

Wilt u weten of uw werk veilig is voor een gezonde zwangerschap en uw kind? Twijfelt u hierover of heeft u andere vragen? Dan adviseert [afzender, naam van organisatie, etc] u om contact op te nemen met de bedrijfsarts. Die kan samen met u nagaan of extra bescherming nodig is.
 Neem contact op met: [invullen contactgegevens van bedrijfsarts]. U kunt ook kijken op www.rivm.nl/zwangerschap/werk.