RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Jaarbeeld Centrum Infectieziektebestrijding 2010

Het jaarverslag van het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) was in vergelijking met 2009 een 'gewoon' jaar. Toch is er veel gebeurd. In dit jaarverslag kunt u per maand lezen wat de activiteiten waren van het CIb in 2010.

 

Home / Documenten en publicaties / Brochures / Jaarbeeld Centrum Infectieziektebestrijding 2010

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu