RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Vaccinaties voor kinderen van 4 jaar

Informatie over het DKTP-vaccin. Dit beschermt kinderen tegen difterie, kinkhoest, tetanus en polio.
U kunt de folder (pdf) downloaden in de rechterkolom.
Folder dktp 4 jaar

Download

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Brochures / Vaccinaties voor kinderen van 4 jaar

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu