RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brochure 'Opinions in the Netherlands on European registration of consumerproducts containing nanomaterials'

Nederlandse stakeholders hebben verschillende meningen over een Europees registratiesysteem voor consumentenproducten met nanomaterialen. Dit blijkt uit een inventarisatie van het RIVM onder beleidsmedewerkers van enkele ministeries, brancheverenigingen van de industrie en non-gouvernementele organisaties. De resultaten van deze inventarisatie kunnen van belang zijn indien daadwerkelijk wordt overgegaan tot de ontwikkeling van een dergelijk Europees registratiesysteem.

 

Home / Documenten en publicaties / Brochures / Brochure 'Opinions in the Netherlands on European registration of consumerproducts containing nanomaterials'

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu