RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nieuwe app 'mijn luchtkwaliteit' gelanceerd

Publicatiedatum: 23 september 2015
Wijzigingsdatum: 20 oktober 2016
Staatssecretaris Mansveld van het ministerie van Infrastructuur en Milieu lanceert op 23 september 2015 de vernieuwde luchtkwaliteitsapp. Deze nieuwe app informeert sneller en uitgebreider over smog.

Met deze nieuwe, gratis app kan iedereen de luchtkwaliteit in de eigen leefomgeving zien en een handelingsperspectief bepalen aan de hand van de luchtkwaliteitsindex, die is ontwikkeld door het RIVM en de GGD. Ook is het mogelijk om een persoonlijk smogalert in te stellen.  

De luchtkwaliteitsapp vervangt de oude ‘luchtmeetnetapp’ en geeft informatie over de luchtkwaliteit op buurtniveau, een luchtkwaliteitsverwachting en een handelingsadvies aan de hand van de luchtkwaliteitsindex. Naast de landelijke smogwaarschuwingen biedt de app de mogelijkheid om een persoonlijk alert in te stellen om waarschuwingen te krijgen als er in de buurt een bepaald niveau van ozon, stikstofdioxide of fijn stof wordt verwacht. In een advies aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft het RIVM nieuwe landelijke waarschuwingsdrempels voorgesteld, op basis van de luchtkwaliteitsindex. De drempels houden  meer rekening met de gezondheidseffecten van de luchtkwaliteit en worden opgenomen in de nationale smogregeling en smogwaarschuwingen. 

De app is ontwikkeld in samenwerkingsverband tussen het RIVM, DCMR Milieudienst Rijnmond, GGD Amsterdam, Omgevingsdienst Midden- en West Brabant en Provincie Limburg en het Ministerie van I&M. De app is gratis te downloaden in de Appstore of Playstore en is onderdeel van www.luchtmeetnet.nl.

Home / Documenten en publicaties / Nieuwe app 'mijn luchtkwaliteit' gelanceerd

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu