RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Hans Brug nieuwe directeur-generaal RIVM

Publicatiedatum: 01 juni 2018
Wijzigingsdatum: 05 juni 2018

Prof. dr. ir. J. (Hans) Brug wordt directeur-generaal voor het RIVM. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 10 september a.s. Brug volgt Prof.dr. André van der Zande op die, na ruim zeveneneenhalf jaar als DG RIVM werkzaam te zijn geweest, eind juni afscheid neemt vanwege het bereiken van zijn pensioengerechtigde leeftijd.

Hans Brug is op dit moment decaan van de faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen bij de Universiteit van Amsterdam. Daarvoor was hij decaan en lid van de raad van bestuur van VU Medisch Centrum. Eerder vervulde hij de functie van directeur bij het EMGO Institute for Health and Care Research in Amsterdam.
 
Brug behaalde een Master of Science in Human Nutrition aan de Wageningen University & Research en een Ph.D. in Health Sciences aan de Universiteit Maastricht

Zijn benoeming is tot stand gekomen op basis van de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.

Home / Documenten en publicaties / Hans Brug nieuwe directeur-generaal RIVM

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu