RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Handleiding ISISweb met geintegreerde leeswijzer

Op de website ISISweb.nl kunt u via interactieve rapportages inzicht krijgen in cijfers en trends van antibioticaresistentie op basis van gegevens uit ISIS-AR.

Deelnemende laboratoria kunnen de eigen gegevens op gestandaardiseerde wijze analyseren en vergelijken met geaggregeerde data van andere (geanonimiseerde) laboratoria. Deze handleiding is bedoeld voor ISISweb deelnemers van laboratoria, en biedt ondersteuning bij het gebruik en het interpreteren van data zoals gegenereerd via ISISweb.

De handleiding kunt u met de link aan de rechterkant van dit document downloaden.

Download

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / Handleiding ISISweb met geintegreerde leeswijzer

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu