RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Post-Expositie Profylaxe bij influenza onder verpleeghuisbewoners, de PEPPIE studie (2009-2013)

Influenza-uitbraken in verpleeghuizen kunnen tot aanzienlijke belasting van bewoners en personeel leiden, met hoge morbiditeit en mortaliteit bij de bewoners. Antivirale middelen zoals oseltamivir (tamifluĀ®) kunnen bijdragen aan het bestrijden van influenza uitbraken. In de richtlijnen van Verenso is opgenomen om bij een griepuitbraak bij alle bewoners en personeelsleden binnen de afdeling profylactisch oseltamivir voor te schrijven.

Doel van de studie

Doel was het beantwoorden van de volgende vragen

  1. Beschermt oseltamivir als postexpositieprofylaxe (PEP)tijdens een griepuitbraak de verpleeghuisbewoners tegen griep?
  2. Komt er meer resistentie voor als oseltamivir gegevenwordt als PEP?
  3. Willen medewerkers oseltamivir slikken als PEP tijdens eengriepuitbraak?

Ā 

Studiemedicatie

Studiemedicatie voor deze studie is geleverd door Roche.

Download

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / Post-Expositie Profylaxe bij influenza onder verpleeghuisbewoners, de PEPPIE studie (2009-2013)

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu