RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Concentraties in 2013: PM10 en NO2 lager dan in voorgaande jaren

Uit metingen van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML) van het RIVM en van de GGD Amsterdam en de DCMR blijkt dat de concentraties PM10 in 2013 gemiddeld lager waren dan in de voorgaande jaren.

De daling is in lijn met de langjarige dalende trends in beide componenten. Voor PM10 is op geen enkele, voor de blootstelling representatieve  locatie, een overschrijding van de normen gemeten. Voor NO2 zijn wel op enkele verkeersbelaste meetstations overschrijdingen van de jaargemiddelde norm gemeten.  Nederland heeft uitstel tot 2015 om aan de NO2 norm te voldoen. Sommige van de NO2 overschrijdingen in drukke straten zullen, bij voortzetting van de jaargemiddelde trend, ook in 2015 niet aan de norm voldoen.

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / Concentraties in 2013: PM10 en NO2 lager dan in voorgaande jaren

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu