RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Eerste inventarisatie van gemeten concentraties lood, koper, nikkel en chroom in drinkwater (artikel in H2O)

In 2004 is de methode om zware metalen in drinkwater te monitoren gewijzigd: de nieuwe methode moet de werkelijke inname van consumenten beter benaderen. In deze publicatie in H2O is de methode onder de loep genomen én zijn de meetresultaten van drie jaar (2004-2006) getoetst aan de normen voor drinkwater.

Het artikel van Nellie Slaats en Mirjam Blokker van Kiwa Water Research en Ans Versteegh van het RIVM is rechts te downloaden in pdf-formaat.

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / Eerste inventarisatie van gemeten concentraties lood, koper, nikkel en chroom in drinkwater (artikel in H2O)

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu