RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Organisatie Modelbeheer EV

Dit achtergronddocument over de organisatie van het modelbeheer Externe Veiligheid beschrijft de afspraken die gemaakt zijn over de reikwijdte van het modelbeheer en over de taken en verantwoordelijkheden van de verschillende actoren.

 


Download

Zie ook

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / Organisatie Modelbeheer EV

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu