RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Toetsingscriteria Modelbeheer

De Adviesraad Gevaarlijke Stoffen (hierna: de AGS) heeft in 2006 een advies uitgebracht over de praktijk van kwantitatieve risicoanalyse (QRA’s) voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. De AGS heeft criteria benoemd waaraan het QRA-instrumentarium zou moeten voldoen en getoetst of dit voor het instrumentarium voor transportrisico’s het geval is.

 

 

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / Toetsingscriteria Modelbeheer

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu