RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Factsheet REACH-IT

REACH verplicht bedrijven om onder andere voor de registratie en meldingsplicht informatie in te dienen bij ECHA. De communicatie moet verlopen via REACH-IT. Dit informatieblad geeft een toelichting op het instrument REACH-IT.

 

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / Factsheet REACH-IT

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu