RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Zomersmogbulletin 2006

In dit bulletin wordt een overzicht gegeven van de smogsituatie in de periode april tot en met september 2006 voor de stoffen O3, PM10, SO2, en NO2. In de zomerperiode van 2006 zijn er 21 dagen met matige smog door ozon geweest. Op 18 en 26 juli was er zelfs ernstige smog door ozon. Daarnaast is bij PM10 de drempelwaarde voor matige smog 88 maal overschreden. De drempelwaarde voor stikstofdioxide is eenmaal overschreden.

 

Download

Gerelateerde onderwerpen

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu