RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Feitenoverzicht Bevolkingsonderzoek Borstkanker

Dit feitenoverzicht beschrijft de belangrijkste feiten met betrekking tot het bevolkingsonderzoek borstkanker. Onder andere het proces, de organisatie en de voor- en nadelen van het bevolkingsonderzoek worden beschreven. Daarnaast zijn de belangrijkste monitoringscijfers over het bevolkingsonderzoek weergegeven. Tot slot worden kort de historie van en ontwikkelingen in het bevolkingsonderzoek geschetst.

 

U vindt het feitenoverzicht in de kolom 'Download'.

Download

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / Borstkankerscreening / Feitenoverzicht Bevolkingsonderzoek Borstkanker

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu