RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Factsheet laboratoriumtesten bevolkingsonderzoek

Factsheet met feiten en cijfers over de gebruikte laboratoriumtesten in het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker.

In het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker is er sprake van getrapt screenen. Het uitstrijkje wordt eerst getest op de aanwezigheid van hrHPV. Als het lichaamsmateriaal hrHPV-postief is, vindt direct daarna op hetzelfde materiaal cytologische beoordeling plaats, beoordeling op afwijkende cellen. Beide testen hebben een bepaalde sensitiviteit en specificiteit.

Bekijk de factsheet via de link in de kolom 'Download'.

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / Factsheet laboratoriumtesten bevolkingsonderzoek

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu