RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

VWS-brief vergunning TRIDENT-2 (2016)

Beschikking van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 20 september 2016 houdende vergunningverlenging in het kader van de Wet op het bevolkingsonderzoek voor een onderzoek naar de implementatie van de niet-invasieve prenatale test (NIPT) als eerste screeningstest voor de detectie van foetaal trisomie 21, 13 en 18 (TRIDENT-2).

 

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / VWS-brief vergunning TRIDENT-2 (2016)

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu