RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Voorlichtingsmateriaal prenatale screening onderzocht

Om meer inzicht te krijgen in het gebruik én de bekendheid, begrijpelijkheid en aansprekendheid van het voorlichtingsmateriaal prenatale screening is onderzoek uitgevoerd onder zwangeren, recent bevallen vrouwen en hun partners.

De verloskundige is de belangrijkste en hoogst gewaardeerde informatiebron voor de zwangere. De folders en de website www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl staan op plaats 2 en 3. De folders en de website worden als informatief, neutraal, duidelijk en compleet beoordeeld. Uit het onderzoek blijkt ook dat de website nog niet zo bekend is. Om de bekendheid van de website te vergroten kunnen praktijken op hun website verwijzen naar www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl en de assistente kan zwangeren die zich aanmelden bij de praktijk op de website wijzen. Aan de hand van de resultaten zal het informatiemateriaal aanpast worden. Meer informatie over het onderzoek is te vinden in het geïntegreerde rapport.

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / Voorlichtingsmateriaal prenatale screening onderzocht

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu