RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

WIP-richtlijn Opslag steriele materialen [REV]

Dit is de WIP-Richtlijn over infectiepreventie voor Revalidatiecentra met als onderwerp 'Opslag Steriele materialen'.

Let op!

De geplande revisiedatum van deze richtlijn is verlopen. Dit kan betekenen dat de richtlijn (op onderdelen) niet meer up-to-date is. De gebruiker dient daarom zelf na te gaan of deze richtlijn nog up-to-date is.

In de rechterkolom op deze pagina kunt u de WIP-richtlijn 'Opslag Steriele materialen' downloaden.

Download

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Richtlijnen / WIP-Richtlijnen / WIP-Richtlijnen / Revalidatiecentra / WIP-richtlijn Opslag steriele materialen [REV]

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu