RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

WIP-richtlijn BRMO [VWK]

WIP-richtlijn over infectiepreventie voor Verpleeghuizen, Wooncentra- en kleinschalig wonen ouderen met als onderwerp 'BRMO'.

NB: Deze richtlijn geldt niet voor de thuiszorg.

 

 

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu