RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

WIP-richtlijn Obductiekamer - veilig werken [ZKH]

WIP-Richtlijn over infectiepreventie voor Ziekenhuizen met als onderwerp 'Veilig werken in de obductiekamer'.

LET OP

De geplande revisiedatum van deze richtlijn is verlopen. Dit kan betekenen dat de richtlijn (op onderdelen) niet meer up-to-date is. De gebruiker dient daarom zelf na te gaan of deze richtlijn nog up-to-date is.

Home / Documenten en publicaties / Richtlijnen / WIP-Richtlijnen / WIP-Richtlijnen / Ziekenhuizen / WIP-richtlijn Obductiekamer - veilig werken [ZKH]

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu