RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

WIP-richtlijn Scabies [ZKH]

Dit is de WIP-Richtlijn over infectiepreventie voor Ziekenhuizen met als onderwerp 'Scabiës'.

Let op!

De geplande revisiedatum van deze richtlijn is verlopen. Dit kan betekenen dat de richtlijn (op onderdelen) niet meer up-to-date is. De gebruiker dient daarom zelf na te gaan of deze richtlijn nog up-to-date is.

In de rechterkolom op deze pagina kunt u de WIP-richtlijn 'Scabiës' downloaden.

Download

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu