RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

GGD richtlijn - Gezondheidsrisico's van bovengrondse hoogspanningslijnen

De richtlijn 'Gezondheidsrisico's van bovengrondse hoogspanningslijnen' is opgesteld door GGD-NL vanuit het voormalig Landelijk Centrum Medische Milieukunde met een financiële bijdrage van VWS. De richtlijn is bedoeld voor medewerkers medische milieukunde.
Deze richtlijn ondersteunt het opstellen van adviezen die GGD'en kunnen geven aan de lokale overheid en bij de risicocommunicatie naar burgers. Hiervoor wordt informatie over de gezondheidsrisico's en het actuele beleid van de rijksoverheid gegeven.
 
In hoofdstuk 2 wordt een overzicht gegeven van de andere elektriciteitsbronnen en hun bijdrage aan de blootstelling. Tevens wordt ingegaan op de bronkarakterisering en op de blootstellingsbepaling. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de mogelijke gezondheidseffecten en in hoofdstuk 4 op de stand van zaken wat betreft normstelling en het overheidsbeleid.

In de richtlijn wordt speciaal aandacht besteed aan nadere definiering van termen als 'langdurige blootstelling' en 'gevoelige bestemmingen'.

 

 


Home / Documenten en publicaties / Richtlijnen / GGD richtlijn - Gezondheidsrisico's van bovengrondse hoogspanningslijnen

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu