RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Kosten van Ziekten

De website Kosten van Ziekten geeft professionals (primair het ministerie VWS en de Tweede Kamer) informatie over de kosten van ziekten in Nederland. Doel hiervan is een beschrijving te geven van de zorgkosten uitgesplitst naar enerzijds het gebruik van zorg (diagnose, leeftijd, geslacht) en anderzijds naar het aanbod van zorg (sector, zorgfunctie en financieringsvorm). De website bestaat uit een globale beschrijving van de zorgkosten en een interactief deel waar gebruikers hun eigen kostentabellen en grafieken kunnen maken voor de dan geldende peiljaren.

Ga naar Kosten van Ziekten.

Home / Documenten en publicaties / Databases / Kosten van Ziekten

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu