Hepatitis-tool

Inzicht in het aantal mensen met een chronische hepatitis B- of C-virusinfectie is belangrijk voor het monitoren van de voortgang in de bestrijding van hepatitis B en C in Nederland. In Nederland is de grootste groep met chronische virale hepatitis geboren in landen met een relatief hoge HBV- en/of HCV-prevalentie (eerstegeneratie-migranten).

Deze tool is ontwikkeld omdat er regionaal veel verschillen zijn tussen risicogroepen en geeft inzicht in het te verwachten aantal mensen met een chronische hepatitis B- en C-virusinfectie per geboorteland op GGD-regioniveau. Deze schattingen zijn gebaseerd op de 'Workbook'-methode waarbij prevalentieschattingen en CBS-data zijn gebruikt.
Zie de tool voor verdere uitleg en informatie.

Let op: de tool is nog in ontwikkeling en betreft een conceptversie.

Gebruik de onderstaande link om het document te downloaden.

Hepatitis-tool 10 november 2017, 4MB

Home / Onderwerpen / H / Hepatitis B / Hepatitis-tool

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu