SARI-surveillance

SARI staat voor ‘severe acute respiratory infections’. Dit zijn ernstige luchtweginfecties waarvoor ziekenhuisopname noodzakelijk is. Om op tijd uitbraken te kunnen signaleren is een structureel surveillancesysteem nodig.

Achtergrond

In Nederland bestaat al meer dan 40 jaar surveillance van acute respiratoire infecties in de eerste lijn. De registratie van influenza-achtig ziektebeeld door huisartsen aangevuld met virologische analyses van keelneuswatten vormt de huidige basis van de surveillancepiramide van respiratoire infecties in Nederland. De ontbrekende schakel tussen registraties uit de eerste lijn en monitoring van sterfte is de surveillance van patiënten met ernstige acute luchtweginfecties/‘severe acute respiratory infections’ (SARI), waarvoor ziekenhuisopname noodzakelijk is. Een structureel surveillancesysteem voor SARI maakt het mogelijk om uitbraken te detecteren in tijd, plaats, oorzakelijk pathogeen en persoon. Zo kunnen bestrijdingsmaatregelen tijdig genomen en geëvalueerd worden.

Ernstige acute luchtweginfecties

In 2015 is met het Strategisch Programma RIVM (SPR)-project ‘Ernstige acute luchtweginfecties: de ontbrekende bouwsteen in de surveillancepiramide’ begonnen. Hierin ontwikkelt het RIVM in samenwerking met het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) een specifiek, zo mogelijk ‘real-time’ surveillancesysteem van SARI. Dit systeem levert fundamentele informatie over het voorkomen van patiënten met SARI, waarvoor ziekenhuisopname noodzakelijk is. In oktober 2017, is het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht) toegevoegd als studie centrum voor SARI surveillence.  De studie SARI-surveillance in het LUMC, JBZ en UMC Utrecht is representatief voor drie geografische gebieden in Nederland.

SARI syndroom surveillance

In het LUMC bestaat al een passief surveillancesysteem sinds oktober 2013, namelijk het Integrated Alert and Response System (ICARES). ICARES is een geautomatiseerd clusterdetectiesysteem op basis van DBC- en DOT-codes en maakt gebruik van een beperkt aantal gegevens over de datum van opname, leeftijdsgroep, geslacht, 4-cijferige postcode en IC-opname. ICARES is operationeel in vier ziekenhuizen in de regio Leiden en Haaglanden.  In de studie wordt het passieve surveillancesysteem in het LUMC vergeleken met het actieve surveillancesysteem in het JBZ en het UMC Utrecht. Hiervoor worden patiënten die voldoen aan de casusdefinitie actief geregistreerd door medisch personeel of onderzoeksverpleegkundige op de Spoedeisende Hulp of afdeling.

SARI surveillance en diagnostiek

In het kader van de studie wordt in het JBZ en UMC Utrecht restmateriaal gebruikt van routinematig afgenomen respiratoire en urinemonsters. De residuale respiratoire monsters, die positief zijn voor influenzavirus, worden gebruikt voor influenza A subtypering of  lijn determinatie voor influenza B. De residuale urinemonsters worden geanalyseerd op de aanwezigheid van Streptococcus pneumoniae-antigeen met een pneumokokken-urine-antigeentest en gevolgd door serotypering van de pneumokok. Daarnaast wordt er een vragenlijst afgenomen voor aanvullende informatie over onder andere de datum van de eerste ziektedag, symptomatologie, gebruik antivirale medicatie, vaccinatiestatus, co-morbiditeit en risicofactoren zoals roken, obesitas, zwangerschap en de Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen-score (ADL).

 

 

 

Home / Onderwerpen / L / Luchtweginfecties / SARI-surveillance

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu