Mazelenepidemie 2013-2014

Vanaf mei 2013 tot maart 2014 heeft in Nederland een mazelenepidemie geheerst in gemeenten met een lage vaccinatiegraad (onder 90 procent) tegen mazelen. In deze regio wonen veel mensen die behoren tot de reformatorische gezindte. Zij laten zich om religieuze redenen niet inenten. Er zijn ruim 2600 patiënten met mazelen gemeld. Omdat niet iedereen die mazelen had naar de huisarts ging, zal het werkelijke aantal patiënten echter veel hoger zijn. Tijdens de epidemie zijn er 182 kinderen opgenomen in het ziekenhuis en is één kind overleden aan de complicaties van mazelen.
Kinderen die een verhoogd risico hebben om met mazelen besmet te raken kregen vanaf de leeftijd van 6 maanden een aanbod voor een extra vaccinatie tegen mazelen. Dit gold alleen voor kinderen die in gemeenten woonden met een lage vaccinatiegraad.
Een animatie van het verloop van de epidemie tot 12 februari 2014 is te vinden op Volksgezondheidenzorg.info.

Mazelenpatiënten naar week van eerste ziektedag exantheem en GGD (n=2636*), 1-5-2013 tot 26-2-2014

*Importcasussen (n=29) zijn hier uitgesloten. In het overzicht zijn daarnaast 4 patiënten niet opgenomen vanwege het ontbreken van de 1e ziektedag.
In eerdere overzichten werden alleen patiënten met informatie over de datum start exantheem opgenomen in figuur 1. Sinds het overzicht van 4 december nemen we patiënten zonder datum exantheem, maar met datum voor prodromale verschijnselen ook op in de figuur. Eerste ziektedag exantheem wordt berekend door bij de datum van prodromale verschijnselen 3 dagen op te tellen.
Let op: er zit een vertraging in de meldingen, waardoor de aantallen in met name de laatste 2 weken een onderschatting zijn van het werkelijke aantal patiënten.

Mazelenpati?nten naar week van eerste ziektedag exantheem en GGD 1-5-2013 tot 26-2-2014

Meldcriteria mazelen

Een persoon met criteria 1 en 2a of 2b (klinische symptomen met laboratoriumbevestiging of epidemiologische link) voldoet aan de meldcriteria voor mazelen:
1. Klinische symptomen: koorts en een verheven maculopapuleuze uitslag en tenminste 1 van de volgende 3 symptomen: hoesten, neusverkouden, conjunctivitis.
2a. Laboratoriumcriteria: IgM-antistoffen in serum of liquor of een viervoudige titerstijging of een seroconversie in sera afgenomen in de acute en in de herstelfase of detectie van het nucleïnezuur van het mazelenvirus in een klinisch monster of isolatie van het mazelvirus uit een klinisch monster.
2b. Epidemiologische link: contact (minder dan drie weken geleden) met een persoon bij wie de infectie is vastgesteld.


Mazelenpatiënten naar week van eerste ziektedag exantheem en BMR vaccinatiegraad regio, 1-5-2013 tot 26-2-2014

Mazelenpati?nten naar week van eerste ziektedag -exantheem en BMR 1-5-2013 tot 26-2-2014

NB Slechts 29 van de ruim 400 gemeenten in Nederland hebben een BMR-vaccinatiegraagd <90%.


Mazelenpatiënten

Mazelenpati?nten 1-5-2013 26-2-2014


Mazelenincidentie

Mazelenincidentie 1-5-2013 26-2-2014


Mazelenmeldingen naar vaccinatiestatus en leeftijdsgroep (n=2640)

Mazelenmeldingen naar vaccinatiestatus en leeftijdsgroep

3 personen in respectievelijk de volgende leeftijdscategorieën: 0-13 maanden, 4-8 jaar en 9-12 jaar zijn gevaccineerd kort (1 dag tot 1 week) voor de 1e ziektedag
7 personen in respectievelijk de volgende leeftijdscategorieën: 0-13 maanden (2x), 13-15 jaar, 16-18 jaar, 19-40 jaar (2x) en 41+ zijn gevaccineerd na blootstelling aan mazelen


Ziekenhuisopnames naar vaccinatiestatus en leeftijdsgroep (n=182)

Ziekenhuisopnames naar vaccinatiestatus en leeftijdsgroep

 * Persoon in de leeftijdsgroep 9-12 gevaccineerd één dag voor 1e ziektedag


Complicaties

Complicaties


Aantal BMR 0-vaccinaties gegeven over gelijke periode in 2012 – 2014

BMR0-vaccinaties 2012-2014


Gezondheidsmedewerkers

Er zijn 19 gezondheidsmedewerkers met mazelen die de infectie waarschijnlijk tijdens hun werkzaamheden hebben opgelopen. Hiervan waren 12 personen ongevaccineerd, 4 personen die met 1 dosis gevaccineerd waren, 2 personen die met 2 doses gevaccineerd waren en 1 persoon die met 3 doses was gevaccineerd.

Internationale verspreiding

Er is verspreiding van mazelen vanuit Nederland naar Canada opgetreden. In de provincie Alberta is er vervolgens een lokale epidemie ontstaan. Meer informatie is te vinden op www.albertahealthservices.ca.

 

 

 

Home / Onderwerpen / M / Mazelen / Mazelenepidemie 2013-2014

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu