VTV-2018

De VTV-2018 is in ontwikkeling. De VTV-2018 bestaat uit verschillende onderdelen. In juli 2017 verschenen het Trendscenario en het magazine '25 jaar VTV'. In december 2017 zijn de Themaverkenningen gepubliceerd en in juni 2018 zijn de Synthese van de VTV-2018 en de Opgaven & Handelingsopties gepubliceerd.

Kernboodschappen

Het gaat goed met onze volksgezondheid. We worden steeds ouder, en de meeste mensen voelen zich gezond en niet beperkt. Toch staan we voor een aantal grote opgaven. De Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) 2018 brengt in kaart wat er op ons af komt als we als maatschappij op de huidige voet door zouden gaan en niets extra’s zouden doen, en hoe we daarmee om kunnen gaan. 

Trendscenario

Als we op de huidige voet doorgaan en niets extra’s doen, hoe ziet onze volksgezondheid er dan uit in 2040? Het Trendscenario van de VTV-2018 in 1 minuut:

 

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu