De Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTVVolksgezondheid Toekomst Verkenning) geeft inzicht in de belangrijkste toekomstige maatschappelijke opgaven op het gebied van ziekte en gezondheid, gezondheidsdeterminanten, preventie en gezondheidszorg in Nederland.

Een strategische verkenning van volksgezondheid in de toekomst

De VTVVolksgezondheid Toekomst Verkenning verkent de toekomst. Dat doet de VTV aan de hand van vragen zoals: Hoe oud worden we in de toekomst? Welke aandoeningen komen dan veel voor? Hoe gezond leven we in de toekomst? Hoe ontwikkelen de zorgkosten zich? Kortom: wat komt er op ons af in het domein volksgezondheid en zorg? En wat betekent dat voor beleid en praktijk?

De VTV-2018

De VTV verschijnt iedere vier jaar. De eerste editie is uit 1993. De meest recente VTV verscheen in 2018. Anders dan bij voorgaande VTV’s richt de VTV-2018 zich volledig op de toekomst. De VTV-2018 bestaat uit verschillende onderdelen: