De Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTVVolksgezondheid Toekomst Verkenning) geeft inzicht in de belangrijkste toekomstige maatschappelijke opgaven op het gebied van ziekte en gezondheid, gezondheidsdeterminanten, preventie en gezondheidszorg in Nederland.

Een strategische verkenning van volksgezondheid in de toekomst

De VTVVolksgezondheid Toekomst Verkenning verkent de toekomst. Dat doet de VTV aan de hand van vragen zoals: Hoe oud worden we in de toekomst? Welke aandoeningen komen dan veel voor? Hoe gezond leven we in de toekomst? Hoe ontwikkelen de zorgkosten zich? Kortom: wat komt er op ons af in het domein volksgezondheid en zorg? En wat betekent dat voor beleid en praktijk?

Coronacrisis: andere realiteit, andere toekomst?

De coronapandemie heeft een ongekende impact op onze maatschappij. De directe gevolgen van COVID-19 hebben in de eerste maanden de levens van bijna iedere Nederlander bepaald. De vraag is welke mogelijke toekomstige ontwikkelingen ons nog te wachten staan. En hoe kunnen we ons, als maatschappij, daar het beste op voorbereiden. Welke ontwikkelingen door de coronapandemie hebben een tijdelijk, en welke hebben een blijvend effect? De corona-inclusieve Volksgezondheid Toekomst Verkenning geeft op deze en andere vragen zo goed mogelijk een antwoord. Deze editie van de VTV, als werktitel c-VTV genoemd, wijkt af van voorgaande VTV’s die meestal een doorlooptijd van 4 jaar hadden. Ondanks de korte doorlooptijd van deze c-VTV blijven kwaliteit, toetsing en borging van de resultaten hoog in het vaandel staan.