De Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTVVolksgezondheid Toekomst Verkenning) geeft inzicht in de belangrijkste toekomstige maatschappelijke opgaven op het gebied van ziekte en gezondheid, gezondheidsdeterminanten, preventie en gezondheidszorg in Nederland.

VTV: brede beschouwing van determinanten en gezondheid

Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu maakt al meer dan 25 jaar de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTVVolksgezondheid Toekomst Verkenning), in opdracht van het ministerie VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport . Hierin worden de belangrijkste toekomstige ontwikkelingen op het gebied van volksgezondheid en zorg in kaart gebracht. Hierbij wordt gezondheid breed opgevat. De VTV kijkt niet alleen naar ziekte en sterfte, maar juist ook naar andere belangrijke aspecten van gezondheid. Naast fysieke en mentale gezondheid kijken we bijvoorbeeld ook naar leven met beperkingen, ervaren gezondheid en eigen regie. Ook is er een brede beschouwing van determinanten van gezondheid. Naast leefstijl en gedrag kijkt de VTV ook naar milieu/leefomgeving, arbeid en andere sociaal economische factoren die van invloed zijn op gezondheid. De samenhang en integraliteit zijn aspecten die de VTV al jaren een toongevende publicatie maken. In 2018 is de meest recente VTV verschenen. De volgende volledige VTV zal, naar verwachting, in 2024 verschijnen. In de tussentijd zal de corona-inclusieve VTV gepubliceerd worden.

Coronacrisis: andere realiteit, andere toekomst?

De coronapandemie heeft een ongekende impact op onze maatschappij. De directe gevolgen van COVID-19 hebben in de eerste maanden de levens van bijna iedere Nederlander bepaald. De vraag is welke mogelijke toekomstige ontwikkelingen ons nog te wachten staan. En hoe kunnen we ons, als maatschappij, daar het beste op voorbereiden. Welke ontwikkelingen door de coronapandemie hebben een tijdelijk, en welke hebben een blijvend effect? De corona-inclusieve Volksgezondheid Toekomst Verkenning geeft op deze en andere vragen zo goed mogelijk een antwoord. Deze editie van de VTV, als werktitel c-VTV genoemd, wijkt af van voorgaande VTV’s die meestal een doorlooptijd van 4 jaar hadden. Ondanks de korte doorlooptijd van deze c-VTV blijven kwaliteit, toetsing en borging van de resultaten hoog in het vaandel staan.