489 resultaten voor ‘’

 • Drs. A.S. (Aukje) Hassoldt

  24 oktober 2012

  Drs. Aukje Hassoldt is sinds 1 december 2014 hoofd van het Centrum Veiligheid bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

 • Organogram RIVM 2015 (pdf)

  14 januari 2014, PDF | 54kB
 • EHEC en verse groenten

  13 oktober 2015

  Projectleider: Dr. H.J.M. Aarts
  Uitvoering: 2013-2014

 • Prof. dr. J.J. (Johan) Polder

  23 november 2012

  Prof.dr. J.J. (Johan) Polder (1966) is chief science officer "gezondheidseconomie". Daarvoor was hij onder andere projectleider van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2010 en van projecten op het terrein van zorguitgaven, vergrijzing en medische technologie.
  Naast zijn functie bij het RIVM is hij sinds 2007 bijzonder hoogleraar ‘Economische aspecten van gezondheid en zorg’ aan de Universiteit van Tilburg, departement Tranzo.

 • Personeel in kaart

  24 mei 2011

  De omvang en samenenstelling van het personeelsbestand van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is in de afgelopen jaren beïnvloed door de besluiten van het kabinet Balkenende. Dit kabinet heeft een verandering naar een kleinere, compactere Rijksoverheid ingezet. RIVM maakt onderdeel uit van deze verandering.

 • Nevenfuncties prof. dr. H.C. (Hendriek) Boshuizen

  07 augustus 2013

  Nevenfuncties van Hendriek Boshuizen, senior statisticus bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

 • Nevenfuncties drs. A.S. (Aukje) Hassoldt

  04 augustus 2015

  Huidige nevenfuncties van drs. A.S. (Aukje) Hassoldt, hoofd Centrum Veiligheid bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

 • RIVM-Addendum bij Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling van de KNAW

  02 oktober 2013, PDF | 78kB
 • Basis risicofactoren

  24 mei 2011

  Voor alle in 2010 geregistreerde arbo-incidenten is bepaald welke Basis risicofactoren (BRF’s) hieraan ten grondslag liggen. In 2011 wordt de toekenning van BRF’s aan arbo-incidenten voortgezet om trends te kunnen herkennen.

 • Europese samenwerking ter bestrijding van antibioticaresistentie

  13 oktober 2015

  Projectleider: Dr.ir S.C. de Greeff
  Uitvoering: 2012-2013

Home / Documenten en publicaties

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu