141 resultaten voor ‘’

 • Drs. P.T. (Pieter) de Boer

  16 juni 2017

  Pieter de Boer is gezondheidseconoom, gespecialiseerd in interventies tegen infectieziekten, zoals bijvoorbeeld vaccinatie. Het budget voor de gezondheidszorg is niet oneindig; daarom zullen er afwegingen moeten worden gemaakt welke zorg wel en niet wordt vergoed. Kosteneffectiviteitsstudies helpen bij het maken van deze afweging, door het in kaart brengen van de kosten en besparingen van de interventie. Dit wordt vervolgens uitgezet tegen de verwachte gezondheidswinst. Verschillende interventies kunnen op deze manier met elkaar worden vergeleken, zodat het gezondheidsbudget optimaal kan worden ingezet met maximale gezondheidswinst.

  Het werk variëert van het modelleren van de invloed van vaccinatie op de overdracht van infectieziekten, tot het adviseren over beleid rondom het vaccinatieprogramma met bijbehorende ethische aspecten.

  In zijn huidige project bij het RIVM richt Pieter zich op de doelmatigheid van een screeningsprogramma naar chronische Q-koorts infecties.

 • Internationaal

  17 juli 2013

  Veel vraagstukken op het gebied van gezondheid en milieu vragen om een internationale aanpak. Ziekteverwekkers, straling en vervuilde lucht respecteren geen grenzen, en veiligheid van voedsel en geneesmiddelen vereisen internationale afspraken. Bovendien wordt veel beleid bepaald op internationaal niveau, bijvoorbeeld binnen de Europese Unie, of ontwikkeld binnen de Verenigde Naties.

 • Chief Science Officers

  17 juli 2013

  Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) wil wetenschappelijke kennis van hoge kwaliteit leveren, die optimaal aansluit bij de wensen en behoeften van onze opdrachtgevers en de vragen vanuit de maatschappij. Dit betekent dat we weten wat er speelt binnen de wetenschap en in de maatschappij. Ook willen we de expertise die binnen onze organisatie aanwezig is, zo optimaal mogelijk benutten.

 • Dr. D. (Diana) Wouters

  13 juli 2017

  Diana Wouters is hoofd Centrum Immunologie van Infectieziekten en Vaccins (IIV) bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

 • Jaarverslag Commissie van Toezicht 2016

  31 juli 2017, PDF | 86kB
 • Centrum Immunologie van Infectieziekten en Vaccins

  10 januari 2013

  Het Centrum Immunologie van Infectieziekten en Vaccins (IIV) levert kennis en advies op het gebied van immunologie en vaccinologie aan de rijksoverheid en onderhoudt daartoe een eigen onderzoeksprogramma.

 • Drs. B.M. (Betty) Steenkamer

  04 november 2015

  Drs. Betty Steenkamer (1963) is promovendus bij de afdeling Kwaliteit van Zorg en Gezondheidseconomie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en bij de afdeling Tranzo van Tilburg University.

 • Drs. K. (Koen) van der Swaluw

  24 oktober 2012

  Koen van der Swaluw (1990) is als promovendus betrokken bij het SPR-project "De Beweegloterij" van het RIVM en Tilburg University.

 • Jaarverslag Commissie van Toezicht 2011

  02 augustus 2012, PDF | 204kB
 • Prof.Dr. C.M.P.M. (Cees) Hertogh

  13 juli 2017

  Prof. dr. Cees M.P.M. Hertogh (1957) is hoogleraar ouderengeneeskunde & ethiek van de zorg bij het VU medisch centrum in Amsterdam. Daarnaast is hij lid van de Task Force Antimicrobial Resistance bij het RIVM.

Home / Documenten en publicaties

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu