92 resultaten voor ‘’

 • 98 percentiel CO concentratie 2017 zipbestand

  14 maart 2018, 300kB

  In dit zip-bestand bevinden zich de concentratiegegevens van koolmonoxide (CO, 98-percentiel) behorende bij de GCN/GDN-rapportage 2018. Tevens zijn een aantal bestanden opgenomen met additionele informatie.

 • EC concentratie 2017 zipbestand

  14 maart 2018, 551kB

  In dit zip-bestand bevinden zich de concentratiegegevens van elementair koolstof (EC) behorende bij de GCN/GDN-rapportage 2018. Tevens zijn een aantal bestanden opgenomen met additionele informatie.

 • Emissies

  20 oktober 2016

  Nederland herbergt veel landbouwdieren. Deze produceerden in 2016 gezamenlijk 78 miljard kg mest met daarin 504 miljoen kg stikstof. Een gedeelte van die stikstof gaat als ammoniak verloren. De grootste verliezen treden in de stal en na het bemesten op. De Nederlandse ammoniakemissie bedroeg in 2016 127 kiloton ammoniak, waarvan 86% afkomstig is van agrarische activiteiten. De ammoniakemissie lag in het verleden aanmerkelijk hoger; sinds 1990 is de emissie met 64% gedaald. De grootste emissies komen sinds de jaren 60 van de vorige eeuw voor in de gebieden met intensieve veehouderij van varkens en pluimvee zoals de Gelderse Vallei, het oostelijk deel van Brabant, het noordelijk deel van Limburg en delen van Gelderland en Overijssel.

 • Toename meningokokkenziekte serogroep W sinds oktober 2015

  15 december 2016
 • Landelijk Centrum Hygiene en Veiligheid (LCHV)

  Het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (LCHV) heeft als doel het ontwikkelen, coördineren en afstemmen van een landelijk eenduidig en praktisch beleid op het gebied van de technische hygiënezorg. Dit doet zij door richtlijnen te ontwikkelen, als vraagbaak en communicatiekanaal te fungeren en door voorlichtingsmaterialen en aanverwante zaken te ontwikkelen.

 • Veelgestelde vragen

  Hier vind u antwoorden op veel gestelde vragen over het aanleveren van informatie over tabaksproducten, kruidenrookproducten, e-sigaretten en navulverpakkingen.

 • C6H6 concentratie 2017 zipbestand

  14 maart 2018, 204kB

  In dit zip-bestand bevinden zich de concentratiegegevens van benzeen behorende bij de GCN/GDN-rapportage 2018. Tevens zijn een aantal bestanden opgenomen met additionele informatie.

 • CO concentratie 2017 zipbestand

  14 maart 2018, 393kB

  In dit zip-bestand bevinden zich de concentratiegegevens van koolmonoxide (CO) behorende bij de GCN/GDN-rapportage 2018. Tevens zijn een aantal bestanden opgenomen met additionele informatie.

 • Aanmelden

  07 juni 2017
 • Jeugdgezondheidzorg

  Voor de betreffende richtlijn, zie het kader rechts op het scherm.

Home / Documenten en publicaties

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu