Dit de aankondigingsbrief voor HPV humaan papillomavirus (humaan papillomavirus)-vaccinatie bedoeld voor de dochter. Deze brief wordt samen met de brief aan de ouder(s)/verzorger(s) en het HPV-minimagazine enkele weken voor de vaccinatie thuisgestuurd.

In de rechterkolom kunt u het document downloaden.