Berichtenservice Infact voor infectieziektebestrijders: informatie voor actie. Infact heeft als doel om beroepsgroepen verantwoordelijk voor de infectieziektenbestrijding in Nederland en Caribisch Nederland snel te informeren over ontwikkelingen of incidenten op het gebied van infectieziekten. Infactberichten (inclusief de bijlagen) zijn vertrouwelijk. Tijdens een crisis zorgt Infact voor snelle communicatie van de LCI Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding (Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding) (Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding, onderdeel RIVM) met alle direct betrokken professionals. De berichten bevatten regelmatig verzoeken en aanbevelingen tot acties ten behoeve van de infectieziektebestrijding.