Berichtenservice Inf@ct voor infectieziektebestrijders: informatie voor actie. Inf@ct heeft als doel om beroepsgroepen verantwoordelijk voor de infectieziektenbestrijding in Nederland en Caribisch Nederland snel te informeren over ontwikkelingen of incidenten op het gebied van infectieziekten. Inf@ctberichten (inclusief de bijlagen) zijn vertrouwelijk. Tijdens een crisis zorgt Inf@ct voor snelle communicatie van de LCILandelijke coördinatie infectieziektebestrijding Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (onderdeel RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu met alle direct betrokken professionals. De berichten bevatten regelmatig verzoeken en aanbevelingen tot acties ten behoeve van de infectieziektebestrijding