Bij nieuwe ontwikkelingen of incidenten informeert het RIVM de beroepsgroepen die verantwoordelijk zijn voor de infectieziektebestrijding in Nederland en Caribisch Nederland. Deze berichten worden verstuurd via de besloten e-mailberichtenservices Infact en Labinfact en bevatten regelmatig aanbevelingen tot acties en verzoeken.

Aanmelden, inloggen & archief 

Infact

Infactberichten zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor beroepsgroepen verantwoordelijk voor de infectieziektebestrijding

Doelgroepen 

Infact is uitsluitend bedoeld voor: 

 • artsen-microbioloog & medisch moleculair microbiologen (leden NVMM Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie)
 • deskundigen infectiepreventie (leden VHIG Vereniging voor Hygiëne & Infectiepreventie in de Gezondheidszorg (Vereniging voor Hygiëne & Infectiepreventie in de Gezondheidszorg)
 • artsen en verpleegkundigen infectieziektebestrijding en deskundigen infectiepreventie publieke gezondheid werkzaam bij GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en  
 • kinderarts-infectiologen of internist-infectiologen (leden NVII) 
 • medische vertegenwoordigers koepelorganisaties en inspecties  

De medische vertegenwoordigers van koepelorganisaties geven alleen relevante aanbevelingen tot acties en verzoeken door aan hun achterban, bijvoorbeeld via een eigen berichtenservice of via hun website. Onder andere de volgende organisaties zijn vertegenwoordigd:  

 • Nederlands Huisartsen Genootschap ( NHG Nederlands Huisartsen Genootschap (Nederlands Huisartsen Genootschap)
 • Inspectie voor de Gezondheidszorg & Jeugd ( IGJ Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd)
 • Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit ( NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit)
 • Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie ( KNMP Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie)
 • Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) 
 • Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde ( KNMvD Maatschappij voor Diergeneeskunde (Maatschappij voor Diergeneeskunde))
 • Landelijke Huisartsen Vereniging ( LHV landelijke huisartsenvereniging (landelijke huisartsenvereniging)) 
 • ActiZ 
 • Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde ( Verenso Vereniging van Specialisten Ouderengeneeskunde en Sociaal Geriaters (Vereniging van Specialisten Ouderengeneeskunde en Sociaal Geriaters)) 
 • Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland ( VGN Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland)) 
 • Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG) 
 • Beroepsvereniging Verzorgenden & Verpleegkundigen ( V&VN Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland))

 

GGD-Infact

GGD-Infact bevat die informatie die speciaal is bestemd voor GGD’en. Deze wordt verzonden aan een selectie van de Infactleden:

 • artsen infectieziektebestrijding bij de GGD;
 • verpleegkundigen infectieziektebestrijding bij de GGD;  
 • deskundigen infectiepreventie publieke gezondheid bij de GGD.

Labinfact

Labinfact is een besloten berichtenservice voor informatie rondom diagnostiek van infectieziekten met aanwijzingen voor bepalingen en verzoeken, bijvoorbeeld voor subtyperingen of insturen voor subtyperingen. 

Incidenteel kan Labinfact gebruikt worden als verzendlijst van een labnieuwsbrief van het Centrum Infectieziektebestrijding, bedoeld om laboratoria op de hoogte te houden van relevante discussies en ontwikkelingen binnen het CIb Centre for Infectious Disease Control (Centre for Infectious Disease Control). Labinfactberichten zijn vertrouwelijk. 

Doelgroepen 

Labinfact is uitsluitend bedoeld voor: 

 • artsen-microbioloog 
 • medisch moleculair microbiologen werkzaam in laboratoria 
 • andere academisch geschoolde functionarissen, werkzaam in de diagnostiek op een medisch microbiologisch laboratorium (bijvoorbeeld viroloog, parasitoloog of arts-microbioloog in opleiding) 
 • leden van Infact mogen zich aanmelden. 

Combinatie Infact en Labinfact: (Lab)Infact

Het (Lab)Infact wordt verstuurd aan abonnees van Infact en Labinfact als informatie relevant is voor zowel de beroepsgroepen verantwoordelijk voor de infectieziektebestrijding (Infact) als de medisch-microbiologische laboratoria (Labinfact).

Contact

Voor vragen over deze berichtenservices kun je contact opnemen met de LCI Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding (Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding) via 088-6897000 of lci@rivm.nl
Voor andere besloten berichtenservices over infectieziekten zie Signalering infectieziekten
Voor andere RIVM-nieuwsbrieven, zie Abonneren nieuwsbrieven RIVM.
Voor Arbo-infact voor bedrijfsartsen, zie Arbo-inf@ct/Kennisnieuwsbrieven op Beroepsziekten.nl.