twee mannen

Dit HBVhepatitis B virus-programmabericht is een uitgave van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu /  Centrum Infectieziektebestrijding (CIbCentrum Infectieziektebestrijding) en is bedoeld voor professionals die betrokken zijn bij de uitvoering van het vaccinatieprogramma hepatitis B-risicogroepen. Dit programma wordt uitgevoerd door het CIb in opdracht van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in samenwerking met GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst  GHORGeneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio  Nederland en SoaSeksueel overdraagbare aandoeningen  Aids Nederland.