twee mannen

Dit HBV hepatitis B virus (hepatitis B virus)-programmabericht is een uitgave van het RIVM /  Centrum Infectieziektebestrijding ( CIb Centre for Infectious Disease Control (Centre for Infectious Disease Control)) en is bedoeld voor professionals die betrokken zijn bij de uitvoering van het vaccinatieprogramma hepatitis B-risicogroepen. Dit programma wordt uitgevoerd door het CIb in opdracht van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in samenwerking met  GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)   GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio)  Nederland en Soa  Aids Nederland.