tekst

De nieuwsbrief Corona & Gedrag informeert beleidsmakers en professionals over de activiteiten en resultaten van de RIVM Gedragsunit.

Sinds voorjaar 2020 onderzoekt de RIVM Gedragsunit hoe mensen in Nederland omgaan met de coronamaatregelen en factoren die daarmee samenhangen. De resultaten hiervan leest u in deze nieuwsbrief.

De nieuwsbrief verschijnt ca. 10 keer per jaar.