tekst

koeien in de wei

In het Meetnet Ammoniak in Natuurgebieden (MAN Meetnet Ammoniak Natuurgebieden (Meetnet Ammoniak Natuurgebieden)) meet het RIVM samen met natuurbeheerders en vrijwilligers de maandgemiddelde ammoniakconcentratie in de lucht in Nederlandse natuurgebieden. Het MAN begon in 2005 met metingen in 22 natuurgebieden. Na een aantal uitbreidingen meten we in 2019 in 84 gebieden. 

  • De resultaten staan op man.rivm.nl.
  • Heeft u vragen over het MAN, de metingen, de data of het gebruik ervan? Dan kunt u contact opnemen via man@rivm.nl
  • Meer algemene informatie over de metingen staat op de pagina Stikstof - Meten