tekst

In het Meetnet Ammoniak in Natuurgebieden (MAN Meetnet Ammoniak Natuurgebieden (Meetnet Ammoniak Natuurgebieden)) meet het RIVM samen met natuurbeheerders en vrijwilligers de maandgemiddelde ammoniakconcentratie in de lucht in Nederlandse natuurgebieden. Het MAN begon in 2005 met metingen in 22 natuurgebieden. Na een aantal uitbreidingen meten we in 2023 in 87 natuurgebieden. Daarnaast meten we sinds 2021 ook op 18 andere plekken. Deze overige meetpunten hebben het doel om de concentraties buiten de natuurgebieden beter in beeld te krijgen.

  • De resultaten staan op man.rivm.nl.
  • Heeft u vragen over het MAN, de metingen, de data of het gebruik ervan? Dan kunt u contact opnemen via info@rivm.nl.
  • Meer algemene informatie over de metingen staat op de pagina Stikstof - Meten